Het nieuwe jaar is begonnen. Als het goed is, heb jij weer helderheid en inzicht in waar je staat en waar je naartoe wilt met je bedrijf. Nieuwe doelen zijn gesteld. Niet? Dan heb ik enkele tips voor je om direct mee aan de slag te gaan. Wel? Lees dan ook zeker verder. Deze tips zorgen ervoor dat je ze nog sneller zult bereiken.

Eerst even terug naar de basis

Stel duidelijke en haalbare doelstellingen

Zakelijke doelen en bedrijfsdoelen zijn doelstellingen die je helpen om het gewenste resultaat van je bedrijf te behalen. Doelen helpen je om te bepalen bij wat je het komende jaar (of de komende jaren) wilt bereiken.

Doelen moeten altijd betekenis hebben: een hoger doel. Ze moeten een bijdrage leveren aan de missie van je organisatie. Het is daarom belangrijk dat je operationele of tactische doelstellingen passen binnen je bedrijfsstrategie. Doelen moeten duidelijk, uitdagend, maar zeker ook haalbaar zijn.

Breng samenhang aan in je doelen

Binnen één organisatie komen soms wel honderden doelstellingen voor. Ook medewerkers hebben persoonlijke doelen die ze graag willen bereiken. Zorg ervoor dat deze doelen op elkaar uitgelijnd worden, zodat ze elkaar niet in de weg gaan zitten. Communiceer daarom je bedrijfs- en afdelingsdoelen voorafgaand aan het jaarlijkse gesprek met je medewerkers. Mogelijk dat de persoonlijke doelen van medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van je bedrijfsdoelen.

Maak doelen meetbaar

Je zult moeten kunnen meten of je het doel behaald hebt. Doelen maak je meetbaar door te beschrijven op welke manier en wanneer je gaat meten of je ze behaald hebt. Start altijd met een nulmeting (waar kom je vandaan). Leg vast wanneer je een tussentijdse “meting” houdt om te kijken of je op schema ligt of wellicht moet bijsturen. Aan het eind houd je een eindbeoordeling om te bepalen of je het doel hebt bereikt.

Nog even op een rij!

Maak ‘het waarom’ voor alle betrokkenen kristalhelder. Vergeten je medewerkers het doel, dan kunnen zij toch nog in lijn met het waarom handelen. Bovendien begrijpen ze dan waar het om draait. Ze kunnen zich dan beter inleven en dat leidt tot een veel groter draagvlak.

Zorg dat je je doelen altijd meetbaar maakt. Tijdig bijsturen bij onvoorziene omstandigheden wordt daardoor makkelijker.

Zorg dat de verschillende doelen en subdoelen elkaar niet ‘bijten’. Dit voorkomt onnodig energieverlies en verspilling.

Geef je medewerkers de juiste middelen, zodat zij hun bijdrage aan het bereiken van het doel goed kunnen invullen. Neem klachten serieus.

Werk liever met kleine of middelgrote doelen tot het punt op de horizon in plaats van te proberen in één keer daar te komen. Vier de successen die je onderweg boekt. Dat creëert bij alle betrokkenen positieve energie.

Bespreek regelmatig 

Als de doelstellingen geformuleerd zijn, is het belangrijk deze ook continu op de agenda te zetten. Ik zie regelmatig dat tegen het einde van het jaar een terugblik wordt gedaan en dan geconcludeerd wordt dat de gestelde doelen niet gehaald zijn. Zonde, want door regelmatig even terug te komen op de doelen en met elkaar de voortgang te bespreken blijf je bij de les en kun je ook tijdig ingrijpen en bijsturen. En dat geldt niet alleen voor doelstellingen op bedrijfs- of afdelingsniveau, maar zeker ook voor persoonlijke doelstellingen van medewerkers.

En het belangrijkste?

Beloon jezelf en je medewerkers. Is er een doel behaald? Vier het! Trakteer op taart of laat een lunch thuisbezorgen bij je medewerkers. Dit motiveert enorm en zal bijdragen aan een nog grotere inzet en betrokkenheid van je medewerkers!