Je hebt als ondernemer vast allerlei wensen en dromen voor je bedrijf, maar het realiseren ervan is vaak lastiger dan gedacht. Om te kunnen groeien met je bedrijf en succesvol te worden is dromen over hoe je het wilt niet genoeg. Je zult doelen moeten stellen om die stip op de horizon te bereiken. Heldere doelstellingen geven een duidelijke richting en bepalen in grote mate het succes van een bedrijf.

Veel organisaties bepalen aan het begin van het jaar hun doelstellingen voor het nieuwe jaar. Ik kom echter ook geregeld bij bedrijven waar dit vergeten wordt. Het resultaat: medewerkers tasten volledig in het duister en hebben geen enkel idee wat hun bijdrage kan zijn. Het gevolg is dat ze wel netjes het werk doen waar ze voor aangenomen zijn, maar geen resultaat zien.

Waarom het stellen van doelen belangrijk is

Geeft focus

Door duidelijke doelen te stellen weten werknemers wat de prioriteiten van de organisatie zijn. Werknemers kunnen zich beter focussen en prioriteiten toekennen aan hun eigen werk. Het helpt ze om hun eigen taken te zien als onderdeel van het grotere geheel. Voor het management helpen doelen bij de besluitvorming en de verdeling van taken onder hun medewerkers.

Verhoogt de motivatie

Organisatiedoelstellingen geven medewerkers een richting; ze hebben iets om naar te streven. Als ze het idee hebben dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van organisatiedoelstellingen, verhoogt dit hun motivatie en zullen ze uitgedaagd worden om boven zichzelf uit te stijgen. Wat daarbij kan helpen is een speciale onderscheiding, erkenning of zelfs een beloning te koppelen aan het behalen van het doel. Dit kan gekoppeld worden aan de gesprekkencyclus (planningsgesprek – doelstellinggesprek – resultaatgesprek).

Verhoogt de waarde van de werknemer

Je kunt er ook voor kiezen medewerkers te betrekken in het opstellen van organisatiedoelen. Dit vergroot de bereidheid om deel te nemen aan de organisatie en de projecten die helpen de doelen te bereiken. Het vertelt ze dat hun inbreng wordt gewaardeerd en belangrijk is en verhoogt hiermee hun gevoel van eigenwaarde. Je zegt hiermee, dat de doelstellingen niet alleen van het management zijn; het zijn doelen van iedereen in de organisatie.

Verbetert de samenhang van de groep

Veel zakelijke doelstellingen zullen niet bereikt worden tenzij werknemers van alle niveaus samenwerken als geheel om de doelen te bereiken.  Ik adviseer om in het doelstellinggesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) ook altijd afspraken te maken op individueel, team en organisatieniveau. Op die manier kan de groepscohesie verbeteren als medewerkers duidelijk wordt gemaakt dat ze de doelstellingen alleen behalen wanneer ze opereren als team.

Omzetten in actie

Als de doelen zijn gesteld is het belangrijk om deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Doelen moeten leiden tot activiteiten. Als deze stap ontbreekt, is het stellen van doelen zinloos. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat doelen bereiken een gezamenlijke inspanning is. Door doel- en actiegericht te werken zullen zowel jij als je medewerkers een gevoel krijgen van succes, motivatie en plezier. Het is dan niet meer Yes, I dit it, maar Yes, we did it.