Een visie vastleggen met een ouderwetse typemachine
 

Een duidelijke visie en missie geeft je bedrijf richting, het brengt focus aan en bindt medewerkers en klanten. Het inspireert, zorgt voor enthousiasme in je team en doelgerichtheid.

Het formuleren van een visie, missie en je doelen kan best lastig zijn. Ik geef je hieronder enkele handreikingen om dit helder te krijgen. Aan de hand hiervan kun je een strategie opstellen met jouw doelen, missie en visie.


Wat is ook alweer een visie en een missie?

VISIE – Wat is onze kijk op de toekomst?
In de visie geef je een toekomstbeeld van je bedrijf. Het geeft aan wat het beeld of de verwachtingen voor de toekomst zijn.

MISSIE – Wat is ons bestaansrecht?
Een missie is de identiteit van je bedrijf. Met je missie geef je aan wat je als bedrijf naar de omgeving wilt uitdragen en de reden van bestaan. Wie zijn we en waar staan we voor?

Hoe creëer je een visie?

Het maken van een visie kun je terugbrengen naar 5 stappen.

Stap 1: Geef antwoord op de vraag: op wie richt je organisatie zich?
In deze stap beschrijf je de doelgroep van je organisatie. Welke groep mensen help jij met jouw bedrijf?

Stap 2. Welk probleem lossen wij op met ons product of onze dienst?
In deze stap denk je na over het probleem dat wordt opgelost. Denk hierbij goed na of er vanuit de doelgroep/ markt ook behoefte is aan je product/ je dienst. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

• Wat vraagt onze doelgroep/ de markt? Wat is hun behoefte?

• Is er behoefte vanuit de markt of onze beoogde doelgroep op onze producten/diensten?

• Welke veranderingen zien wij in de behoeften, wensen en gedragingen van onze klanten en stakeholders?

• Hoe ziet voor ons de toekomst eruit? Welke trends en ontwikkelingen zijn voor onze organisatie van belang?

• Hoe ontwikkelt de markt/ sector zich?

• Welk organisaties, bedrijven, instanties zullen in de toekomst succesvol zijn en wat zal dat voor ons betekenen?


Stap 3. Denk na over je droomscenario
Hierbij ga je nadenken over waar je wilt staan met je onderneming in de toekomst. Wat is het dat je over x jaar bereikt wilt hebben.

• Wat willen we bereiken met onze oplossing? Hoe gaan we met onze oplossing de wereld verbeteren?

• Waar willen we op de lange termijn staan, wat willen we bereikt hebben?

• Wat is het dat wij als organisatie echt belangrijk vinden en waar kunnen wij echt waarde toevoegen?


Stap 4. Wanneer zijn we succesvol?
Geef in deze stap antwoord op de vraag wanneer je kunt spreken van een succes.

• Aan welke eisen moeten wij als organisatie voldoen om succesvol te worden?

• Hoe gaan wij dit realiseren? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren?

• Waar blinken we in uit? Maar ook; Wat kunnen wij niet goed?


Stap 5. Vat het samen
Heb je de eerste stappen helder omschreven, dan kun je aan de slag met het formuleren van de visie. Ga duidelijk en vooral bondig (een paar regels kan genoeg zijn) op papier zetten wat het toekomstbeeld is van jouw organisatie over 5-10 jaar. Durf vooral groot te dromen en maak het inspirerend voor jezelf, je werknemers en andere belanghebbenden.


We kennen allemaal de uitspraak: 'If you don't know where you're going, any road can get you there'.

Dat is ook zo met het ontbreken van een heldere visie.

Heb je de visie voor jezelf helder beschreven, ga dan verder met de missie. In het volgende artikel lees je hoe je ook stap voor stap met je missie aan de slag kunt.