plans are nothing, planning is everything
 
De stip op de horizon is helder. Nu is het zaak om die stip te bereiken. De missie en visie heb je in beeld gebracht. Deze zijn vertaald in doelstellingen. Hiermee heb je vastgelegd wat je wilt bereiken over een X periode, bijvoorbeeld: over twee jaar is mijn omzet € 100.000, -. Doelen geven je bedrijf en jou (maar ook je medewerkers) richting. Maar dan ben je er nog niet.

De volgende stap is beschrijven op welke manier je deze doelen gaat bereiken. Je gaat het hoe vastleggen. Dit leg je vast in de strategie. De strategie is de manier waarop je de visie, missie en doelstellingen uitwerkt.

De doelstellingen maak je zo concreet en meetbaar mogelijk zodat je kunt meten of je op de goede weg bent. Vervolgens is de concrete vraag die je stelt bij het formuleren van de strategie: Hoe ga je de doelstellingen vormgeven?


De strategie geeft richting en houvast.

Een strategie geeft richting aan keuzes om dingen wel of niet te doen. Het geeft richting aan activiteiten. Een strategisch plan beschrijft de aanpak en wijze waarop de doelen bereikt gaan worden.

Een strategie omvat:

• Een hele concrete uitwerking van de visie. Wat ga je wanneer doen en waarom ga je dat doen? Welke dingen ga je juist niet doen (en ook hier weer waarom dan niet

• Een plan van aanpak (actieplan). Welke acties ga je doen om de doelstellingen te bereiken.

• Wie gaat wat doen? In de taakverdeling leg je vast wie in je bedrijf welke acties uit het actieplan gaat uitvoeren.

De strategie voor de organisatie is de basis voor het dagelijkse management. De strategie dient vertaald te worden naar operationele plannen. Je kunt hierbij denken aan het marketingplan, communicatieplan, verkoopplan enz.

Door duidelijke acties te formuleren en een actieplan te maken is de kans groter dat de strategie ook daadwerkelijk uit gaat komen.

Zoals Eisenhower zei: Plans are nothing, planning is everything’.


Een goede strategie bepalen is niet eenvoudig, maar wel belangrijk. Als je een strategie wilt die echt werkt, gebaseerd op waar de markt om vraagt en een die realistisch en werkbaar is, raad ik je aan om hierbij hulp in te schakelen van een externe partij.

Zodat ook jouw bedrijf klaar is voor de toekomst!