Kind schiet op doel
 
Nu je de missie en visie van je bedrijf helder hebt, kun je eindelijk aan de slag. Althans, dat is wat veel ondernemers, managers en leidinggevenden vinden. Het ontwikkelen van een visie en missie wordt lastig en vaag ervaren, maar het vaststellen van organisatiedoelen vindt men al een stuk concreter.

Het is echter een kunst om concrete organisatiedoelen te stellen. Het gebruiken van vage termen als “we willen onze omzet verhogen” of “we willen betere service bieden” is niet de juiste manier.

Regelmatig kom ik bij ondernemers op gesprek en als ik informeer naar hun doelen, dan hoor ik 9 van de 10 keer: groeien en geld verdienen.

Geld verdienen is niet het doel, maar de uitkomst van dat doel. Want voordat je geld verdient, moet je weten hoé je dat geld binnendrijft. En dat doe je enkel door doelen te bepalen.


Meten is weten.

De organisatiedoelen komen voort uit de visie en missie van het bedrijf. De vraag die nu gesteld moet worden is hoe de organisatie de visie en missie werkelijkheid gaat maken, hoe de missie en visie concreet en meetbaar wordt. Meten is noodzakelijk om zowel prestaties (maar ook mislukkingen) in beeld te krijgen.

Om de juiste informatie te kunnen verkrijgen, dienen doelstellingen SMART te zijn, oftewel:

• Specifiek: Beschrijf het doel concreet, geef bijvoorbeeld getallen of percentages.

• Meetbaar: Je moet het doel kunnen ‘meten’.

• Acceptabel: Is er draagvlak voor het doel?

• Realistisch: het doel moet uitdagen, maar wel realistisch (haalbaar) zijn.

• Tijdgebonden: wanneer moet het doel behaald zijn.

De doelstellingen zijn de vertalingen van de resultaten die het bedrijf wil bereiken. Organisatiedoelstellingen worden daarna vertaald naar afdelingsdoelen en vervolgens kunnen deze weer vertaald worden naar individuele doelen voor medewerkers.

Bijvoorbeeld:

Het organisatiedoel: Over twee jaar willen wij € 1.000.000, - omzet bereiken.
Het afdelingsdoel voor de salesafdeling: In 2020 en 2021 behalen wij 10 % meer verkopen dan 2019..
Het doel voor de verkoper van deze afdeling: Iedere maand voer ik 15 salesgesprekken (t.o.v. 10 salesgesprekken per maand in 2019)

Doelen helder?

Dan rest er nog de vraag ‘hoe gaan wij de doelstellingen realiseren?”. Deze vraag ga je beantwoorden in de strategie. Bij het bepalen van de strategie gaat het heel concreet om welke maatregelen en acties een organisatie moet nemen om de doelen te realiseren. Hierin komt alles samen.


Begint het te duizelen en heb je hulp nodig bij het vertalen van je visie en missie in concrete doelstellingen? Adequaat Personeelsadvies kan je hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact op en we bespreken wat de mogelijkheden zijn.