Het organogram
 

Een organogram of organigram is een overzicht van je organisatiestructuur. Een organogram is een schematische weergave van de organisatie. Het geeft inzicht in hoe de organisatie is opgebouwd.


Waarom een organogram?

Een organogram is erg nuttig. Iedereen kan snel zien hoe de structuur binnen een bedrijf is. Het maakt meteen duidelijk wie de baas is, welke afdelingen er zijn binnen een organisatie, wie daar onder valt, wie waar verantwoordelijk voor is en welke bevoegdheden waar liggen.

Het maakt de verhoudingen binnen het bedrijf inzichtelijk. Vaak wordt een organogram verticaal weergegeven. Hoe hoger iemand in het diagram staat getekend, hoe meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden deze persoon heeft.

Een organogram biedt overzicht over de manier waarop een bedrijf in elkaar zit. Overzicht geeft duidelijkheid en duidelijkheid zorgt voor rust in een bedrijf.

Een organogram is handig voor zowel medewerkers, maar ook voor klanten. Medewerkers weten hierdoor aan wie ze verantwoording moeten afleggen en klanten weten bij wie ze moeten zijn voor bepaalde zaken.


Wat leg je vast in een organogram?

Zoals eerder gezegd leg je met een organogram de organisatiestructuur vast. Een organisatiestructuur is een weergave van functies en taken. Het gaat niet over personen. Niet alleen worden functie- en taakomschrijvingen erin opgenomen, maar ook de wijze van communiceren, manieren van overleg e.d. Dit is een belangrijk en niet te vergeten onderdeel binnen een organisatiestructuur.

Functieprofielen en functieomschrijvingen

Is de organisatiestructuur helder, dan kunnen er functieprofielen en -omschrijvingen worden gemaakt. Functieprofielen en functieomschrijvingen zijn nodig om helderheid te geven aan je bestaand personeel, maar ook noodzakelijk bij een succesvolle zoektocht naar een nieuwe medewerker.

Taakomschrijving

In een taakomschrijving specificeer je vervolgens het functieprofiel. Een taakomschrijving verstrekt helderheid over de inhoud van een functie en geeft sturing aan het dagelijkse werk.

Functie-eisen

Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een functie vastgelegd, dan kan vervolgd worden met het opstellen van eisen die worden gesteld aan het uitvoeren van bepaalde functies.


Een organogram is dus een perfect hulpmiddel om in één keer overzicht te krijgen van de organisatiestructuur. Een duidelijk organogram zorgt voor rust binnen een bedrijf en draagt bij aan een efficiënte communicatie tussen verschillende afdelingen.

Geef iedere (nieuwe) werknemer het organogram van je bedrijf. Zo weet iedereen waar welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. En is bij vragen of onduidelijkheden over bepaalde onderwerpen meteen helder welke persoon hiervoor verantwoordelijk is. Dit verbetert de communicatie binnen een bedrijf. Zorg dat je regelmatig het organogram bekijkt en update. Zeker bij reorganisaties is dit een niet te vergeten onderdeel. Denk er dan ook aan om al je medewerkers het nieuwe organogram te geven.

Heb jij al helderheid over je organisatiestructuur of vind je het lastig om dit vast te leggen. Wil je graag persoonlijk advies? Neem dan contact op met Adequaat Personeelsadvies. Wij kunnen je helpen bij het vastleggen van jouw organisatiestructuur.