Scherp zien door een bril
 
De meeste ondernemers starten hun bedrijf vanuit een passie voor hun vakgebied. Ze zijn ergens goed in, zijn laaiend enthousiast en starten een bedrijf. Nadat de startfase voorbij is, blijkt dat passie alleen niet voldoende is.

Als je de vraag gaat stellen wat hun vergezicht is met het bedrijf, hoor je 9 van de 10 keer “groei”. Ga je er dieper op in en stel je de vraag ‘Waarom?’, dan blijft een onderbouwde motivatie vaak uit. Groeien wordt gezien als een doel op zich, waardoor écht succes behalen naar mijn mening uitblijft.

Om met je bedrijf te kunnen groeien, is het belangrijk dat je weet wat je bestaansrecht is en waar je naar streeft in de toekomst.

De meest succesvolle bedrijven hebben een duidelijk beeld voor ogen waar ze in de toekomst willen staan. Zij starten vanuit een krachtige missie en visie. Simon Sinek (spreker over The Golden Circle) heeft het hierbij over ‘the Why’ van een bedrijf. Het ‘waarom’.

Na de missie en de visie volgt dan vanzelf het ‘hoe’ en ‘wat’.


Een heldere visie inspireert

Voor een ondernemer is het heel belangrijk om je visie duidelijk te hebben. Een visie geeft antwoord op de vraag ‘Hoe ziet mijn bedrijf eruit in de wereld van morgen?’. Een visie geeft je bedrijf richting en brengt focus aan. Het maakt duidelijk waar je naartoe wilt, inspireert en geeft je de mogelijkheid je te onderscheiden van andere organisaties.

Zeker als je bedrijf groter wordt en er meer mensen komen werken, is het belangrijk dat iedereen weet waar het bedrijf voor staat, wat de stip op de horizon is en waar je met z’n allen samen aan werkt. Een ondernemer die niet duidelijk heeft welke richting hij met zijn bedrijf op wil, brengt dat over op zijn werknemers. Zij zullen het werk uitvoeren, maar is niet helder waarom, dan zal ook daar weinig richting in zijn.

Hoe gaaf is het om samen te werken aan een gezamenlijk doel en feestjes te vieren als dat doel gehaald worden. Een helder doel zet een team in beweging en zorgt voor resultaten.

Het opstellen van een doel, missie en visie voor een bedrijf is dus duidelijk heel zinvol.


Wat is nu het verschil tussen missie, visie en doelen?

Missie

Een missie is de identiteit van het bedrijf. Met je missie geef je aan wat je als bedrijf naar de omgeving wilt uitdragen en de reden van bestaan. Wie zijn we en waar staan we voor?

Een missie is:
• Tijdloos
• Wie zijn we
• Organisatiegericht (blik naar binnen)
• Geformuleerd m.b.v. de lessen uit het verleden
• Waarvoor we staan

Visie

In de visie geef je een toekomstbeeld van een bedrijf. Het geeft aan wat het beeld of de verwachtingen voor de toekomst zijn. Wat is de gedroomde plek van de organisatie in de toekomst? Een visie gaat over iets wat over langere tijd gaat plaatsvinden. Soms kan het dan ook zijn dat deze wordt bijgesteld. Bij het bepalen van de visie moet je nadenken over hoe je het bedrijf over een aantal jaren wilt zien en hoe je daar wilt komen. Waar gaan we voor?

Een visie is:
• Voor een bepaalde periode
• Wat kunnen we betekenen
• Marktgericht (blik naar buiten)
• Blik op de toekomst
• Waarvoor we gaan

Doel

Een doel is een specifieke activiteit waarop het bedrijf zich richt. Het geeft richting aan het behalen van resultaten. Vaak worden meerdere doelen gesteld. Doelen voor de korte, middellange en lange termijn. Een voorbeeld van een doel is: “In 2021 is de winst van mijn bedrijf verdubbeld ten opzichte van 2019”.

 
 
 
 
 
 

Voorbeelden visie en missie

Om je te inspireren lees je hieronder enkele voorbeelden van succesvolle bedrijven die hun missie en visie heel helder hebben.

Apple heeft nog altijd dezelfde visie als die waar het bedrijf, lees: Steve Jobs, aan het begin van de jaren 70 mee begon.

"Geavanceerde technologie eenvoudig maken voor mensen”.

De missie van Albert Heijn luidde vele jaren: "Wij willen het bijzondere bereikbaar maken en het dagelijkse betaalbaar". Een paar jaar geleden heeft AH veranderd in een nieuwe missie, passend bij een veranderende wereld. De missie van Albert Heijn: "Alle ingrediënten voor een beter leven voor iedereen".

Missie Ikea
"Een ruim assortiment van goed ontworpen, functionele woninginrichtingsproducten aanbieden tegen zo laag mogelijke prijzen, opdat zo veel mogelijk mensen ze kunnen betalen".

Visie Ikea
"Een beter dagelijks leven creëren voor zo veel mogelijk mensen".


Hoe doe je dat nou, een missie en visie formuleren?

Zelf aan de slag met de missie en visie voor je bedrijf kan best lastig zijn. Om je hiermee te helpen, lees je in de volgende blog een stappenplan om dit helder te maken.