Voer een helder verzuimbeleid

Bijna iedere medewerker is weleens ziek. Voor zowel de werknemer zelf, de collega’s en voor jou als ondernemer is dat vervelend.

Is één van je medewerkers ziek, ook al is het één dag, dan zijn er heel wat stappen die je moet nemen. Het is dan prettig als bekend is welke procedure er geldt zodat je weet wat je moet doen. Maar ook zodat je medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Beide partijen hebben bij ziekmelding bepaalde plichten en verantwoordelijkheden.

Conflicten over verzuim zitten soms in een klein hoekje. Zeker als er onduidelijkheid is. Dit begint al bij misverstanden over de manier waarop de werknemer de ziekmelding doet. Mag dat per what’s app of mail of wil je hierover altijd persoonlijk telefonisch contact met de medewerker hebben. Een duidelijke procedure voorkomt discussies en misverstanden rondom ziekteverzuim.

Het is verstandig om de verzuimregels van je organisatie op een rij te zetten en schriftelijk vast te leggen. Dit kan als onderdeel van het personeelsreglement of in een apart document, het verzuimprotocol. Het voordeel van een schriftelijk vastgelegd verzuimprotocol is dat werknemers precies weten welke verplichtingen zij hebben bij ziekmelding. Het biedt duidelijkheid aan beiden partijen over de te nemen stappen. Daarnaast sta jij juridisch sterker als de verzuimregels duidelijk zijn gecommuniceerd.

 
 
 
 
 
 

Wat is een verzuimprotocol?

In een verzuimprotocol leg je gedetailleerd vast wat de juiste stappen zijn als een medewerker door ziekte niet kan werken. Het omvat regelingen bij kortdurend verzuim, maar ook bij langdurige verzuim. Hoewel een verzuimprotocol bij kortdurend verzuim al belangrijk is, is het bij langdurig verzuim van een nog grotere waarde. Zo is het zeer belangrijk om de re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer in het protocol te benoemen. Denk bijvoorbeeld aan de stappen in de Wet Verbetering Poortwachter.


Wat zet ik in een verzuimprotocol

Je werknemers hebben een aantal rechten en plichten als zij ziek zijn. Welke dat precies zijn, kun je vastleggen in een ziekteverzuimprotocol. Je bent vrij in hoe je deze invult binnen de basisregels die te vinden zijn in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast heb je eventueel toestemming nodig van de ondernemingsraad als je het protocol wilt toepassen.

Meestal beschrijft een dergelijk protocol de procedure rondom ziekmelding en het verdere verloop van verzuim. Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende punten:

Regels rondom ziekmelding: hoe, wanneer en bij wie moet de werknemer zich ziek melden? Ook welke informatie je precies nodig hebt bij een ziekmelding is slim om vast te leggen.

Controlevoorschriften: hoe je beoordeelt of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling.

Loondoorbetaling: je betaalt twee jaar minimaal 70% van het loon door. De cao kan bepalen dat dit meer is. Er kan daarnaast sprake zijn van wachtdagen.

Re-integratie: welke verwachtingen heb je van de werknemer en wat mag de werknemer van jou verwachten. Noem ook de stappen van de Wet verbetering poortwachter.

Herstel en werkhervatting: bij wie dient de werknemer zich beter te melden.

WIA: welke stappen moet een werknemer nemen bij de aanvraag van een WIA-uitkering?

Sancties: wat doe je als een werknemer zich niet aan het protocol houdt? In dat geval kun je sancties opleggen. Hiervoor gelden wel verschillende wettelijke gronden. Zo kun je niet zomaar stoppen met het doorbetalen van het loon.


Het opstellen van een verzuimprotocol is raadzaam en eigenlijk vrijwel noodzakelijk. Maar ook een flinke klus. Zeker om zelf een verzuimprotocol op te stellen die aan alle wettelijke eisen en je eigen wensen voldoet. Heb je hierbij hulp nodig? Aarzel dan niet om een expert in te schakelen. Adequaat Personeelsadvies kan je hierbij helpen.