Ondernemer ligt uitgeput onder een boek
 

Personeelsbeleid alleen weggelegd voor de grotere organisaties?


Zodra je 1 werknemer in dienst hebt, kun je er als ondernemer je handen vol aan hebben. Met de complexiteit in wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheid die steeds meer bij de werkgever ligt, is personeelsbeleid niet meer iets wat je er even bij doet. De tijd dat je administratief medewerker de contracten regelde, is er niet meer. Denk je het eindelijk op orde te hebben, verandert de regelgeving weer.

Voor veel ondernemers geldt dat personeelsbeleid er opeens bij komt. Door het ontbreken van kennis, kost het veel uitzoekwerk en dus tijd, geld en vaak ook nog negatieve energie. Ik zie steeds meer kleine werkgevers ‘worstelen’ en het personeelsbeleid vooruitschuiven of maar helemaal niet meer doen. Als ondernemer wil je bezig zijn met je product of dienst en deze zaken zorgen voor ballast.


Wat is goed personeelsbeleid?

Goed personeelsbeleid houdt in dat je op de juiste manier met je personeel omgaat. Als je dit doet, kan het je veel opleveren. Maar hoe dan?

Er zijn een aantal basiszaken die kenmerkend zijn voor een goed personeelsbeleid:

Voldoen aan wet- en regelgeving Dit is een must. Als je een goed personeelsbeleid hebt, dan zorg je dat je aan wet- en regelgeving voldoet. Zo voorkom je niet alleen boetes en ontslagvergoedingen, maar bescherm je ook je medewerkers.

Het bieden van een veilige- en gezonde werkomgeving Goed personeelsbeleid houdt in dat je zorgt voor een veilige- en gezonde werkomgeving. Hierdoor verminder je de kans dat een werknemer ziek wordt door klachten die met werk te maken hebben.

Zorgvuldig omgaan met verzuim Ziekteverzuim is zowel voor een werkgever als een werknemer niet prettig. Ga hier dan ook bewust mee om. Zoek samen met je werknemer naar oplossingen of alternatieve werkzaamheden. Hiermee beperk je de financiële gevolgen van ziekteverzuim.

Waardeer je medewerkers door een juiste beloning Beloning is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Je moet uiteraard rekening houden met het wettelijk minimumloon en eventueel een CAO, maar meestal zul je een salaris bieden dat marktconform of hoger ligt dan het minimumloon.

Leg afspraken vast In een arbeidsrelatie zijn afspraken heel belangrijk. Het maken van duidelijke afspraken zorgt dat je werknemer weet wat van hem verwacht wordt en hoeft hij niet op aannames af te gaan. Individuele afspraken leg je vast in een arbeidsovereenkomst. Afspraken en regels die voor iedereen gelden leg je vast in een personeelshandboek.

Blijf in gesprek Werknemers zijn het kapitaal van je bedrijf. Ze zorgen voor kwaliteit en voor omzet. Juist door in hen te investeren zorg je ervoor dat jouw bedrijf verder kan groeien. Maar ondanks de korte lijnen die er in het midden- en kleinbedrijf zijn, wordt er vaak niet gesproken over de toekomst van een medewerker. Alleen al door één of twee keer per jaar met een werknemer te praten over werk, ideeën en wensen, kun je je mensen betrekken en motiveren.

Deze dagdagelijkse werkzaamheden van personeelsbeleid zijn één kant van het verhaal. Het is daarnaast ook goed om na te denken over de toekomst: waar sta je nu, waar wil je naar toe, wat vraag je van jouw personeel?

Je hebt dus een plan nodig. Vaak is er wel een visie en een plan voor de diensten of producten van het bedrijf, maar wordt vergeten om de bedrijfsvisie ook te vertalen naar personeelsbeleid.


Hoe krijg je als MKB-ondernemer je zaken toch goed op orde zonder dat het je te veel tijd, energie en geld kost?

Een zieke werknemer, verloop onder het personeel, werving van een nieuwe werknemer, een werknemer die niet goed functioneert. Het zijn allemaal kwesties die je onderneming in gevaar kunnen brengen. Het zijn echter risico’s die je vooraf goed kunt beheersen, maar ze vragen wel om specifieke kennis. En wanneer je zelf het wiel uit gaat vinden, ben je zo een paar kostbare middagen kwijt.

Je hoeft geen fulltime personeelsadviseur in dienst te nemen die zich bezighoudt met het personeelsbeleid. Door een P&O/ HR partner specifiek voor het MKB voor een paar uur per week of ‘on demand’ inhuren, heb je altijd actuele kennis op afroep. Een P&O/ HR -specialist kan ervoor zorgen dat ballast uit handen wordt genomen, is er niet zo lang mee bezig omdat het zijn/haar vak is en zorgt voor rust in het bedrijf omdat goed geregeld is. Resultaat: tevreden medewerker(s) en minder slapeloze nachten voor de MKB-ondernemer.


Heb jij met enige regelmaat personeelsvraagstukken, maar geen personeelsadviseur of personeelsfunctionaris in dienst? Of wil je ook eens sparren over personeelsbeleid in jouw organisatie? Adequaat Personeelsadvies kan je adviseren en ondersteunen, zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten.

Geen dikke beleidsstukken, maar pragmatische oplossingen!

Neem voor vragen contact met me op via telefoonnummer +31 (0)6 52 42 10 18 of mail naar nicole@adequaatadvies.nl