De basis op orde zorgt voor enthousiaste en loyale medewerkers.


Dat blijkt uit onderzoek van Integron naar de Medewerkerbeleving in Nederland in 2018.

In Nederland bevestigt slechts 12 % van de werkende Nederlanders dat hun organisatie ervoor zorgt dat ze het beste uit zichzelf halen. Deze groep werkt bij een zogenaamde topperformer-organisatie; een organisatie die op de belangrijkste verwachtingen van medewerkers goed scoort. Deze organisaties hebben de basis op orde.


Wat levert het je op om de basis op orde te hebben?

Een organisatie die de basis op orde heeft en voldoet aan de verwachtingen van medewerkers, kan rekenen op enthousiaste en loyale medewerkers. Loyaliteit uit zich enerzijds in het aanbevelen van de organisatie en anderzijds zullen medewerkers minder snel te verleiden zijn met een baanaanbod bij een andere organisatie.

Deze organisaties hebben oog voor hun mensen en weten welke aspecten belangrijk zijn voor de medewerker. Zij kunnen gerichter werken aan het verbeteren van de medewerkerbeleving. Een medewerker die werkt in een organisatie die de basis op orde heeft, haalt meer voldoening uit zijn werk en neemt meer verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich naar een hogere medewerker tevredenheid.

Een goede medewerkerbeleving vertaalt zich ook naar een optimale klantbeleving en een hogere klanttevredenheid. Het loont dus zeker om te werken aan een goede medewerkerbeleving.

Heb je als organisatie de basiskwaliteit op orde, dan kan de medewerker beter zijn werk doen. Medewerkers zijn zelfstandiger, hebben minder sturing nodig, nemen meer verantwoordelijkheid en werken beter samen.

Wanneer medewerkers zich ondersteund en gefaciliteerd voelen, zijn zij meer tevreden over alle aspecten die het werk raken. Dat betaalt zich terug door meer enthousiasme, werkplezier, betere samenwerking en loyaliteit.

Werken aan de basis op orde levert dus direct minder verspilling, meer tijdswinst, minder kosten en dus meer winst op. En is bovendien het meest krachtige reclamemedium.


Wat betekent dit in de praktijk?

Efficiency in de bedrijfsvoering vraagt om een goede organisatie van mens, middelen en processen.

- Het is belangrijk te weten wat er nodig is om aan de behoefte van de klant te voldoen.

- Je zult de regie moeten hebben op processen door duidelijke routines en regels.

- Een optimale informatievoorziening en adequate systeemondersteuning is daarnaast van belang.

- Om er verder voor te zorgen dat de bedrijfsvoering soepel verloopt, moet er een duidelijke rolverdeling zijn tussen het management, de staf en de werknemers.

- Organisatie doelen en -structuren moeten glashelder en beschreven zijn.


Basis op orde zijn de aspecten die vandaag en morgen nodig zijn

Personeelsadministratie: Heldere arbeidsovereenkomsten, complete personeelsdossiers en een personeelshandboek zijn belangrijk. Dit zijn allemaal basisonderdelen die minimaal aanwezig en op orde dienen te zijn binnen elke organisatie. In een arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken over het werk zoals het aantal uur, het salaris, de looptijd enz.

In een personeelshandboek leg je alle interne regels en richtlijnen op het gebied van personeelszaken binnen je bedrijf vast. Je kunt hierbij denken aan regels en afspraken omtrent werktijden, thuiswerken, het aanvragen van vakantie en verlof enz. Een personeelshandboek geeft duidelijk, voorkomt onnodig discussies over randzaken en zorgt ervoor dat iedereen binnen je bedrijf weet wat de regels zijn.

Salarisgebouw en functieprofielen: In dit rijtje hoort voor mij in ieder geval ook het salarisgebouw dan wel de primaire arbeidsvoorwaarden thuis.

Salarisgebouw is een term waarmee de salarissystematiek van een organisatie wordt bedoeld. Een salarisgebouw bevat onder andere een lijst met functies die binnen de organisatie uitgeoefend kunnen worden. Als mensen werken, moeten ze ervoor betaald krijgen. Niet te veel, niet te weinig en op tijd.

Niemand wordt alleen gemotiveerd door geld, maar niets demotiveert zoals niet betaald worden. Of een veel lagere betaling dan je collega die dezelfde opleiding, ervaring heeft en dezelfde werkzaamheden verricht.

In een functieprofiel omschrijf je het takenpakket van een medewerker. Het geeft ook aan waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iemand liggen. Een zorgvuldig opgesteld functieprofiel helpt bij een succesvolle zoektocht naar een nieuwe medewerker. Daarnaast is een onderdeel van je organigram. Wie is er bij je werkzaam, welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij en over welke kennis en vaardigheden moeten ze beschikken. Ook bij het beoordelen van het functioneren van een medewerker is een functieprofiel van belang.

Diverse protocollen: Een verzuimprotocol is één van de belangrijkste protocollen die je in orde moet hebben. Hierin leg je vast wat de regels en verantwoordelijkheden zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zo weet jij wat je moet doen als één van je medewerkers ziek is, en weten zij ook wat van hen verwacht wordt. Maar ook een Social Media protocol, een voorschrift alcohol- en drugsbeleid, richtlijnen over hygiëne en uiterlijke verzorging en een privacyprotocol zijn voorbeelden van protocollen die raadzaam zijn om op te stellen.


Heb jij bovenstaande basis op orde? Of zijn er zaken die je wellicht lastig vindt. Heb je hulp nodig, laat het me dan weten. Adequaat Personeelsadvies denkt graag met je mee.