Het lijkt simpel. Je maakt heldere afspraken, iedereen houdt zich eraan en klaar! Toch? Oké, er gaan wel eens dingen mis. Fouten maken is tenslotte menselijk. Herhaling van dezelfde fouten roept de vraag op: is de basis hier wel op orde?
Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe zie je of een organisatie de basis op orde heeft of juist niet? Wat kun je doen om echte missers te voorkomen? En vooral wat levert een goede basis in je HR-beleid je op?

De basis op orde is een belangrijke bouwsteen voor een kwaliteitsgerichte organisatie. Een degelijk huis bouw je tenslotte ook niet op een slecht fundament.

Het werken aan een betere organisatie heeft effect

Organisaties die de basiskwaliteit goed op orde hebben, kunnen rekenen op medewerkers die zelfstandiger zijn, minder sturing nodig hebben, meer verantwoordelijkheid nemen en beter samenwerken. Bovendien halen zij veel meer voldoening uit het werk.

Dit zijn grote thema’s voor veel organisaties die zoeken naar stabiliteit en groei.

Verder heeft het ook grote invloed op de loyaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Organisaties die de basis meer dan goed op orde hebben beschikken over medewerkers die 4 keer meer positief spreken over de eigen organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Integron naar de werkbeleving in Nederland.

Toch blijkt dat het veel bedrijven niet lukt om het beste uit hun medewerkers te halen. De belangrijkste reden is dat organisaties niet in staat zijn om de basiskwaliteit van de organisatie zo neer te zetten dat de medewerker goed zijn werk kan doen. De ruimte voor verbetering is groot.

Het resultaat van een zwak fundament

In de praktijk zie ik maar al te vaak dat MKB-bedrijven veel te weinig aandacht besteden aan deze basis. Op x moment zakt een deel van de bedrijfsvoering als een kaartenhuis ineen. Het ontbreekt aan structuur, focus en strategie op het gebied van personeelsbeleid. Dit zijn belangrijke bouwstenen voor een efficiënte bedrijfsvoering, het fundament voor de ‘basis op orde’.

Herken je je in het volgende?
• Je reageert in de waan van de dag
• Er gaan regelmatig zaken mis waar medewerkers en klanten last van hebben.
• Jij als ondernemer, maar ook je werknemers gaan naar huis en zijn de hele bezig geweest met allerlei lapmiddelen en brandjes blussen en te weinig met het eigenlijke werk.

In al deze gevallen loop je als ondernemer mogelijk veel mis. Je haalt onvoldoende rendement uit je medewerkers, het verloop onder je medewerkers is hoog, je hebt te hoge personeelskosten of andere zaken die veel tijd, geld en energie kosten.

Voor veel organisaties en ondernemers is dit erg herkenbaar. Een gebrek aan tijd, geld en energie zijn vaak redenen waarom aan de basis te weinig aandacht wordt besteed. Zonde natuurlijk en vooral niet wenselijk. En zeker ook onnodig.

In een volgend artikel laat ik je zien wat het oplevert om aandacht, tijd en energie te besteden aan de HR-basis. Wat er nodig is voor een goede basiskwaliteit zodat je je medewerkers in de gelegenheid kunt stellen hun werk te doen en uitstekende service te verlenen aan klanten.