Hoe kun je zaken doen, maar tegelijk de wereld dienen?

Denk je aan maatschappelijk betrokken ondernemen, dan denk je al snel aan ondernemen rekening houdend met klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing enz. En dit zijn zeker belangrijke thema’s, maar maatschappelijk betrokken ondernemen gaat over meer.

Maatschappelijk betrokken ondernemen gaat om jouw verantwoordelijkheid als bedrijf voor mens en maatschappij.

In de kern gaat maatschappelijk betrokken ondernemen over datgene dat centraal staat in de kern van je bedrijf. Waar sta je voor? Wat is nu echt je expertise? Welke verantwoordelijkheid voel je om te beginnen tegenover de wereld? Hint: als het goed is, zegt je missie al heel veel.

Als je in de mensen-business zit, is het wat je voor mensen doet. Als je in de financiële diensten zit, gaat het om hoe je financiële zaken benadert. Als je in de meubel-business zit, gaat het om welke waarde je toevoegt met meubels en voor wie. En vervolgens om hoe je extra waarde kunt leveren, op een mooiere manier dan je nu doet.

Het ondernemerschap kenmerkt zich door kansen zien en ze vervolgens ook grijpen. En dan niet alleen om het eigen bedrijf te laten groeien; duurzaam ondernemen is niet langer een trend, maar eerder een bedrijfsdoel. Bovendien is maatschappelijke betrokkenheid heel goed te combineren met het bereiken van groei.

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds belangrijker

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. We zien steeds meer de noodzaak, maar ook het nut ervan in. Ook in het bedrijfsleven neemt dit een steeds prominentere rol in. In een notendop betekent deze vorm van ondernemen dat het bedrijfsleven zonder financiële tegenprestatie haar medewerkers, faciliteiten, middelen en/of netwerk beschikbaar stelt. Een vrijwillige bijdrage van het bedrijf aan de maatschappij met als doel een toevoeging van waarde, zonder dat dit bijdraagt aan de economische prestaties van het bedrijf.

Waarom is het maatschappelijk betrokken ondernemen belangrijk?

Voor veel stichtingen en maatschappelijke organisaties is het een uitdaging om elk jaar weer genoeg financiële middelen binnen te halen om zwarte cijfers te schrijven. Met name nu er steeds meer wordt gekort op subsidies. Bovendien maken de steeds verder aangescherpte wet- en regelgevingen het niet makkelijker. (Financiële) steun is dan ook bij veel stichtingen en organisaties meer dan welkom.

Een steentje bijdragen

Ook ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen door o.a. aan goede doelen te doneren zoals WNF, dierenbescherming, dierenlot en Stichting Aap.

Steun hoeft niet altijd financieel te zijn. Naast donaties steun ik de dierenbescherming Limburg door oude handdoeken, theedoeken, lakens en beddengoed te verzamelen. 1 keer per kwartaal breng ik dan zakken vol langs. Maar ook met mandjes, dierenspeelgoed, tuigjes etc. zijn ze altijd heel blij mee.

Ik kom regelmatig bij werkgevers waar je ziet dat maatschappelijk betrokken ondernemen een onderdeel is van de visie. Ze bieden werknemers de mogelijkheid om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen. Hiermee doe je als MKB-ondernemer niet alleen iets goeds voor de maatschappij, maar motiveer je tegelijkertijd je personeel. Je laat aan je personeel zien waar je voor staat! Het is bovendien vaak een hele mooie ervaring voor je medewerkers.

Wat dacht je bijvoorbeeld van een middagje blikjes, rondslingerend papier en plastic in het bos opruimen? Of een kaartmiddag of wandelmiddag voor ouderen organiseren? Ondersteunen op een zorgboerderij of honden uitlaten met gedragsproblemen?

Het maakt als MKB niet uit voor welk initiatief je je inzet. Je maakt hoe dan ook toch een groot verschil.

Creëer ook maatschappelijke waarde voor jouw onderneming

Als MKB-ondernemer heb je vaak korte lijnen en goede contacten in je eigen regio. Daar zitten volop lokale verenigingen, stichtingen, zorginstellingen of maatschappelijke organisatie die vaak een tekort aan mankracht, hulp en middelen hebben. Neem contact op en vraag wat er nodig is en wat jij daarin zou kunnen betekenen. Ze zullen je met open armen ontvangen.

En heb je nog handdoeken, theedoeken, lakens en beddengoed dat je niet meer gebruikt, breng het gerust bij mij langs. Ik kom het ook graag bij je ophalen als ik in de buurt ben.