Hoe kun je zaken doen, maar tegelijk de wereld dienen?

Denk je aan maatschappelijk betrokken ondernemen, dan denk je al snel aan rekening houden met klimaatbeleid, arbeidsomstandigheden, participatiewetgeving en dergelijke. Dit zijn zeker belangrijke thema’s, maar maatschappelijk betrokken ondernemen gaat over méér.

Maatschappelijk betrokken ondernemen gaat om je eigen verantwoordelijkheid als bedrijfsvoerder ten aanzien van mens en maatschappij.

In de kern gaat maatschappelijk betrokken ondernemen over datgene dat centraal staat in de waarden van je bedrijf. Waar sta je voor? Wat is nu echt je expertise? Welke verantwoordelijkheid voel je tegenover de wereld en wat doe je daarmee? Hint: als het goed is, zegt je missie al heel veel.

Bij voorbeeld: Als je in de ‘mensen-business’ zit, gaat het erom hoe eerlijk je met mensen omgaat en wat je redelijkerwijs voor hen kunt betekenen. Als je in de financiële dienstverlening zit, gaat het erom hoe je financiële zaken benadert en welke gevolgen je besluiten hebben voor uiteraard je cliënt, maar ook alle afhankelijke partijen daaromheen. Als je in de meubel-business zit, gaat het erom welke ecologische uitgangspunten je hanteert bij de productie van je meubels. Is het hout ecologisch verantwoord gerooid? En daarna komt altijd de vraag hoe je die extra waarden kunt aanhouden en liefst nog verder kunt implementeren dan je reeds deed.

Het ondernemerschap kenmerkt zich door kansen zien en die vervolgens ook grijpen. En dan niet alleen om het eigen bedrijf te laten groeien. Duurzaam ondernemen is geen modeverschijnsel, maar een bedrijfsdoel. Bovendien is maatschappelijke betrokkenheid heel goed te combineren met het bereiken van groei, mits je weet hoe je dit moet aanvliegen.

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds belangrijker

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. We zien naast de noodzaak steeds meer het nut ervan in. In het bedrijfsleven neemt maatschappelijke betrokkenheid steeds meer een prominente rol in. In een notendop betekent deze vorm van ondernemen dat het bedrijfsleven zonder financiële tegenprestatie haar medewerkers, faciliteiten, middelen en/of netwerk beschikbaar stelt aan de maatschappij. Een vrijwillige bijdrage met tot doel een toevoeging van waarde, zonder dat dit bijdraagt aan de economische prestaties van het bedrijf.


Waarom is het maatschappelijk betrokken ondernemen belangrijk?

Voor veel stichtingen en maatschappelijke organisaties is het een uitdaging om elk jaar weer genoeg financiële middelen binnen te harken om zwarte cijfers te kunnen schrijven. Met name nu er steeds meer wordt gekort op subsidies. Bovendien maken de steeds verder aangescherpte wet- en regelgevingen het niet makkelijker. (Financiële) steun is bij veel stichtingen en organisaties meer dan welkom.

Een steentje bijdragen

Ook ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen door onder andere aan goede doelen te doneren zoals het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming, Stichting Dierenlot en Stichting Aap. Maar steun hoeft niet altijd financieel te zijn. Naast donaties steun ik de dierenbescherming Limburg door oude handdoeken, theedoeken, lakens en beddengoed te verzamelen die ze kan gebruiken in haar kennels en Dierenambulance. Eenmaal per kwartaal breng ik dan een aantal volle zakken langs. Maar ook met mandjes, dierenspeelgoed, tuigjes etc. zijn ze altijd erg blij.

Ik kom regelmatig bij werkgevers die maatschappelijk betrokken ondernemen tot een kernwaarde hebben gemaakt. Ze bieden bijvoorbeeld werknemers de mogelijkheid om tijdens werktijd vrijwilligerswerk te doen. Hiermee doet de (MKB-)ondernemer niet alleen iets goeds voor de maatschappij, maar motiveert hij tegelijkertijd zijn personeel. Hij laat aan zijn personeel zien waar de onderneming voor staat. Het is bovendien vaak een hele mooie ervaring voor de eigen medewerkers.

Zo zijn er ondernemers die bijvoorbeeld een middagje blikjes, rondslingerend papier en plastic in het bos opruimen. Of een kaart- of wandelmiddag voor ouderen organiseren. Of meehelpen op een zorgboerderij.

Het maakt als MKB’er niet zozeer uit voor welk maatschappelijk initiatief je je inzet. Je maakt hoe dan ook een verschil.

Creëer ook maatschappelijke waarde voor jouw onderneming

Als MKB-ondernemer heb je vaak korte lijnen en goede contacten in je eigen regio. Er zijn altijd lokale verenigingen, stichtingen, zorginstellingen of maatschappelijke organisatie met een tekort aan mankracht, hulp en middelen hebben. Neem contact op en vraag wat nodig is, en bedenk wat jij daarin zou kunnen betekenen. Je zult met open armen worden ontvangen.

O ja, en heb je nog handdoeken, theedoeken, lakens en beddengoed dat je niet meer gebruikt, breng het gerust bij mij langs. Ik kom het ook graag bij je ophalen als ik in de buurt ben.