“In the middle
of difficulty
lies opportunity”

- Albert Einstein


ADEQUAAT personeelsadvies zorgt voor ontzorging. Zij richt zich op het professioneel ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemers op het gebied van personeel & organisatie. Het werkgebied is de provincie Limburg.

ADEQUAAT is uw pragmatische en deskundige partner bij al uw personeel gerelateerde vraagstukken en levert haar diensten al gelang de wensen van haar opdrachtgever op projectmatige en/of structurele basis. En vooral op het moment dat ú daar behoefte aan heeft.

U als ondernemer heeft zich reeds gerealiseerd dat een effectief personeelsbeleid veelal maatwerk betreft en kostbare tijd en aandacht vraagt. Tijd en aandacht die u misschien liever aan andere zaken zou besteden. U komt tijd tekort om de casuïstiek die u aan de hand heeft de juiste tijd en aanpak te geven en de administratieve beslommeringen goed te regelen.

Bij tijdrovende zaken denkt u aan alle vragen die uw medewerkers aan u stellen over verlof, zakelijke vergoedingen, en misschien ook wel over persoonlijke ontwikkelingswensen. Maar mogelijk denkt u in algemenere zin aan lastige verzuimdossiers; aan de correspondentie die u heeft gekregen van het UWV en aan wat er door deze uitvoerder van u wordt verwacht? Of aan werving en selectie, formatiebeleid- en beheer, ondersteuning bij reorganisatie en ontslag, toepassing van arbeidsvoorwaarden, collectieve arbeidsovereenkomst (cao), wet- en regelgeving, functioneringsvraagstukken, etcetera.
Maar het aannemen van een eigen personeelsfunctionaris of zelfs het inrichten van een afdeling personeelszaken gaat u als kleine of middelgrote ondernemer een stap te ver of is om kostentechnische redenen (nog) niet aan de orde.

Dit is waar ADEQUAAT personeelsadvies u uitkomst biedt. Nicole Ehlers, de deskundige en het gezicht achter ADEQUAAT personeelsadvies, helpt u met doelgerichte oplossingen. Haar inzet is om haar dienstverlening zo op uw bedrijf af te stemmen dat u zich als ondernemer kunt bezighouden met uw corebusiness. Lees: Met de doelstelling waar u uw bedrijf voor heeft opgezet.